Anunţ - achiziţie

Denumirea achiziţiei: Servicii medicale de medicina muncii pentru salariaţii Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu”Buzău. Publicat astăzi 23.04.2021

Anunţ - achiziţie

Denumirea achiziţiei: Servicii de asigurare pază şi protecţie sediu central, abonament lunar de servicii de monitorizare prin dispecerat şi intervenţie rapidă şi abonament trimestrial pentru servicii întreţinere sisteme de securitate ale Filialei bibliotecii din str. Poştei, nr.1. Publicat astăzi 20.04.2021

Anunţ - achiziţie

Denumirea achiziţiei: Sistem de încălzire propriu - centrală termică murală cu regim de funcţionare în condensaţie, pe gaz, 100Kw, montaj şi lucrări auxiliare (achiziţie, echipamente tehnologice şi funcţionale necesare, montaj , execuţie instalaţie de utilizare gaze) - filiala Bibliotecii Judeţene “V.Voiculescu” Buzău. Publicat astăzi 26.06.2020

Anunţ - solicitare de ofertă

Denumirea achiziţiei: Servicii externe de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţiii în muncă şi în domeniul apărării împotriva incendiilor. Publicat astăzi 17.06.2020

Anunţ - achiziţie publică

Denumirea achiziţiei: Servicii medicale de medicina muncii pentru salariaţii Bibliotecii Judeţene ”V.Voiculescu” Buzău. Publicat astăzi 14.06.2020

Anunţ - achiziţie studiu de specialitate

Denumirea achiziţiei: Releveu construcţii pentru imobil situat în Buzău, str. Poştei, nr.1-Filiala Biblioteca Judeţeană”V.Voiculescu”Buzău. Publicat astăzi 05.06.2020

Anunţ - achiziţie directă

Denumirea achiziţiei: Servicii de Diriginte de şantier în Instalaţii electrice - supraveghere a lucrărilor instalaţiei electrice interioare pe perioada execuţiei lucrărilor până la recepţia finală a acestora, necesare a fi prestate pentru imobilul situat în Buzău, str. Poştei, nr.1, filiala Bibliotecii Judeţene V.Voiculescu Buzău. Publicat astăzi 08.11.2019

Anunţ - achiziţie directă

Denumirea achiziţiei: Lucrări instalaţie electrică interioară aferentă imobilului C1 din Buzău, str. Poştei, nr.1 filiala Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu”Buzău prin încheiere de contract de achiziţie publică, de la data finalizării achiziţiei prin catalogul electronic SEAP. Publicat astăzi 07.11.2019

Anunţ - achiziţie directă

Denumirea achiziţiei: Servicii topografice şi cadastru(ridicare topografică –clădire, întocmire a planului de situaţie şi avizarea de OCPI Buzău) prin încheiere de contract de achiziţie publică, de la data finalizării achiziţiei prin catalogul electronic SEAP. Publicat astăzi 04.11.2019

Anunţ - contract de achiziţie publică

Denumirea achiziţiei: Furnizare energie electrică de joasă tensiune la sediu central al Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău prin încheiere de contract de achiziţie publică, de la data finalizării achiziţiei prin catalogul electronic SEAP. Publicat astăzi 18.03.2019