Ce este biblioteca?

Biblioteca Judeţeană "V.Voiculescu" Buzău este o bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic, pusă în slujba comunităţii locale şi judeţene. În bibliotecile de drept public, consultarea colecţiilor şi a bazelor de date este gratuită(Legea 334/2002, republicată).
Conform Legii Nr 544 din 12 octombrie 2001, instituţia are obligaţia să comunice din oficiu informaţii de interes public.

Manager: domnul Burlacu Sorin
Şef Serviciu Finaciar-Contabilitate: doamna Dumitru Taisia

Constituţia României
Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată
Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene "V.Voiculescu" Buzău

2019

Contractul colectiv de muncă

2017

Organigrama

2017

Stat de funcţii

30 iunie 2019

Bilanţul

2019

Bugetul

septembrie 2021

Salariile de bază

2021

Colectare selectivă

2006 - 2015

Statistica anuală

2018

Codul de conduită etică


2018

Regulament CSSM